Humitat dels cercles

A hores d’ara

la pluja és esfèrica

i emmantellina els llavis

de la nit.

 

Quina llum desclourà

el silenci de l’aigua,

l’aridesa circular dels mots?