Silenciós renaixement

La llum trenca el silenci.

Sota la cremor de la desolació,

serenor verda.

La llum trenca el silenci.

Branquillons antics

i aferrissament de pinastre.

Quin goig d’atmosfera nítida

sobre l’onejada soledat.

Remor d’un motor esporàdic

forada l’olor del romer.

pinaster_brinzal