En la mort de Raimon Panikkar

potser Déu

siga la mà

d’un infant)que amb molta cura

ens

duu

a tu i a

mi(i sense

aixafar-lo ni mica)el

lleuger ingràvid diminut

món

amb un forat

del

qual brollarien uns dimonis amb ales si

alguna cosa no hagués(potser no s’hi

posaren d’acord)succeït(i suradora-

ment din

s

[De E. E. Cummings, Xaipe, 1950]

[Traducció pròpia basada en l’edició d’Hiperión, Buffalo Bill ha muerto, 1996, 2010 (5ª)]

Aproximació a una definició de cinisme.