(Al compromís dels estels et cride)

Al compromís dels estels et cride.

Foto: Martin Yusti

Foto: Martin Yusti

Et consagre, pels mots, al preu del sol.

 

Han esclatat de goig les teues mans,

com si saberen un cos, les teues mans;

i han escampat volves de mots,

com si saberen un cos, el teu cos,

les teues mans.

 

Pots fugir o acceptar. Recorda, només,

que et consagre, pels mots, al preu del sol.

[Amb el gest de les hores, 3i4, 1991)