Autoretrat als seixanta-set anys

Fotografia: Manabu Yamanaka

Fotografia: Manabu Yamanaka

El cap, feixuc, m’ha encorbat les espatlles

i m’ha enfonsat el pit. Discretament

—i és d’agrair— el ventre va adquirint

la rodonor que els manuals prescriuen.

Cames i mans ronsegen i protesten

i la veu fa vacances permanents

esporuguida pels recels i els dubtes.

Només els ulls mantenen una activa

funció de vigilància i subministren

detalls insòlits a l’imaginari

que és qui serva dempeus la baluerna.

Fotografia: Thomas Eakins

Fotografia: Thomas Eakins

I ara, en silenci, esperaré una noia

que sé que no vindrà i, a poc a poc,

se’m farà tard mentre amb els ulls tancats

m’enfonyo pou endins del gran misteri

de mi mateix i assajo vanament

d’interrogar la mort que sempre em ronda.

[Llibre de les solituds, Edicions 62, 1997]