Poemes d’amor. Antologia

[La selecció de poemes reunits en aquesta antologia, amb el denominador comú de la temàtica amorosa, mostra una poetessa de dicció senzilla i autèntica, sense impostures i sense retòriques buides. Els versos de Montserrat Abelló fugen tant de la concentració conceptual i la metàfora alambinada, com del verbalisme narratiu i el llenguatge prosaic. Prefereixen jugar en un terme mitjà en què uns recursos refrenats o continguts expressen amb suficiència i claredat el sentiment, l’anècdota o la intuïció. Per això no hi trobarem malabarismes lírics o mètrics, ni tampoc excursions a la recerca d’aquell mot perdut en algun diccionari polsós.

D’acord amb la prologuista, Vinyet Panyella, el sentiment amorós d’Abelló es corporalitza, busca l’altre i, finalment, es fa escriptura (és a dir, es poetitza). I a mesura que passen els anys, la veu poètica s’expressa amb major dramatisme, la tensió lírica s’intensifica (Descric tot / el meu desconsol / immers en la pregonesa / de la teva mirada.) en una lluita oberta contra “els plecs profunds del temps”.]

M’he despullat del tot,

he llençat els meus joiells,

les meves robes. Ara camino nua

dins del meu cos que és únic.

Seguiu-me amb els vostres ulls,

les vostres dents, les vostres mans

ben netes, les ungles ben tallades

sense cap clivella, i el cervell

on creixen pensaments i idees

dins un espai tancat.

És el meu cos que us parla.

Cada cop, cada fissura us diu

tot el que sóc i he estat.

Us miro…

El meu amor és dens i

els somriures se m’escapen

de la boca i cauen

dibuixant cercles sobre rostres,

que resseguiu amb els dits.

No hi ha pas res més enllà

d’aquesta línia que s’escampa,

des d’uns llavis que volen estimar

i no saben altra cosa.

[De Foc a les mans, 1990; reproduït dins Poemes d’amor. Antologia, Denes, 2010]